BECCIEV Constantin

Presedinte al Asociatiei "Moldova Apa-Canal"

Director general S.A."Apa-Canal Chisinau"


Societatea pe actiuni de tip deschis "Apa-Canal Chisinau" a fost inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat pe langa Ministerul Justitiei al Republicii Moldova la 17.09.1997, capitalul statutar al careia constituie 518,75 mil. lei.

Unicul actionar al societatii este Consiliul municipal Chisinau. Intreprinderea presteaza servicii de aprovizionare cu apa potabila si evacuare a apelor uzate pe teritoriului mun. Chisinau, si de termificare in zonele locative Codru, Aeroport, Costiujeni (or. Chisinau), activand din anul 1892. Actualmente gospodaria de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Chisinau este un complex de instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare.

Alimentarea cu apa a mun. Chisinau se efectueaza din sursa de suprafata Nistru si din surse subterane: "Petricani", "Balisevsc", "Ghidighici", "Ialoveni", "Goianul Nou". Compexul de alimentare cu apa este alcatuit: doua statii de tratare a apei potabile (Vadul lui Voda si Chisinau) cu capacitatea de 51,8 mii m3/24 ore si Statia de tratare a apei or.Chisinau, 333,0 mii m3/24 ore, respectiv; 139 puturi arteziene, 23 statii de pompare; 75 statii hidrofor; 65 rezervoare pentru apa potabila, cu capacitatea de 270 mii m3 si retele de alimentare cu apa cu o lungime de 1614,14 km. Materialul tevilor: otel, fonta, beton armat, polietilena. Uzura retelelor constituie 62,5 la suta.

Epurarea apelor uzate din mun. Chisinau se efectueaza la Statia de epurare cu capacitatea de 440 mii m3/zi, capacitatea de productie fiind 340 mii m3/zi la cursul apelor uzate, si 210 mii m3/zi la prelucrarea namolului pe platformele de namol; Afara de aceasta, in gestiunea intreprinderii se mai afla inca 3 statii de epurare a apelor uzate: SE Vadul lui Voda 5,2 mii m3/zi, SE Durlesti 0,7 mii m3/zi, SE Colonita 0,4 mii m3/zi. In corespundere cu relieful localitatii si schema generala de canalizare, reteaua de canalizare a municipiului este deservita de 25 statii de pompare a apelor uzate. Lungimea totala a retelelor de canalizare, aflate in gestiunea S.A. "Apa-Canal Chisinau" constituie 921,7 km. Materialul tevilor: ceramica, azbociment, beton, beton armat, otel, fonta, polietilena. Uzura retelelor constituie 62,2 la suta.. In prezent la S.A. "Apa - Canal Chisinau" sunt angajati 2237 persoane. Structura de administrare a intreprinderii, este alcatuita din patru directii principale: directia economica, directia pentru productie, directia relatii cu clientii si directia tehnica.


S.A. "Apa-Canal Chisinau"
MD-2005, str.Albisoara, 38

Tel./fax (+373 22) 22 23 49, 25 69 01
E-mail: acc@mtc.md

www.acc.md