Istoria creării Institutului de formare continuie în domeniul alimentării cu apă şi canalizării pentru membrii Asociaţiei „Moldova Apă-Canal”Formarea grupe de studiiProgramul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare. (15 MODULE)Cursuri de perfecționarea la profesia: ”Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție” și ”Mașinist la instalații de pompare”Instruire proectanților prin Tema: ”Proiectarea, efectuarea lucrarilor de montare și punerea în funcțiune, darea în exploatare a stațiilor de pompare prefabricate apă uzată și apă curată.”Exploatarea echipamentelor WILO pentru statiile de pompare apa uzata si apa curata.Cursul de instruire, pentru specialiștii din cadrul Direcţiilor locativ-comunale din teritoriu și Direcțiilor construcţiilor capitale a Primăriilor și Consiliilor Raionale