<![CDATA[ ]]> http://www.amac.md/ 21.11.2017 ro http://www.amac.md/ Copyright (c) 2017 http://www.amac.md/World's leading trade fair for water, sewage, wast and raw materials management <![CDATA[World's leading trade fair for water, sewage, wast and raw materials management // Expoziții]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=53&id=59&t=/EXPOZIII/Expozitii/Worlds-leading-trade-fair-for-water-sewage-wast-and-raw-materials-management/ ]]> 14.05.2018 01:44 Istanbul Water Expo 2018 <![CDATA[Istanbul Water Expo 2018 // Expoziții]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=53&id=61&t=/EXPOZIII/Expozitii/Istanbul-Water-Expo-2018/ ]]> 01.03.2018 01:49 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 28. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 28. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=112&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-28/ Legea "Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003" (situația pe data 06.11.2017).
]]>
10.11.2017 14:48
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 28. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 28. // Buletin informativ AMAC]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=111&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-28/ Legea "Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003" (situația pe data 06.11.2017).
]]>
10.11.2017 14:45
Modulul 10: Rolul operatorilor de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare în procesul de atragere a investițiilor, proiectare, construcție și dare în exploatare a obiectelor de alimentare cu apă și de canalizare. Grupul 2 (limba română). <![CDATA[Modulul 10: Rolul operatorilor de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare în procesul de atragere a investițiilor, proiectare, construcție și dare în exploatare a obiectelor de alimentare cu apă și de canalizare. Grupul 2 (limba română). // INSTRUIRI]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=110&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Modulul-10-Rolul-operatorilor-de-servicii-publice-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-in-procesul-de-atragere-a-investitiilor-proiectare-constructie-i-dare-in-exploatare-a-obiectelor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-Grupul-2-limba-romana/ Direcția executivă a Asociației Moldova Apă-Canal (AMAC) în colaborare cu Institutul de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și de Canalizare pentru membri AMAC (IFCAAC), cu suportul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în perioada 24-25-26 octombrie 2017, a organizat cursul de instruire pentru Modulul 10: Rolul operatorilor de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare în procesul de atragere a investițiilor, proiectare, construcție și dare în exploatare a obiectelor de alimentare cu apă ]]> 30.10.2017 13:52 Modulul 12: Managementul resurselor umane în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Grupul 2 (limba rusă). <![CDATA[Modulul 12: Managementul resurselor umane în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Grupul 2 (limba rusă). // INSTRUIRI]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=109&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Modulul-12-Managementul-resurselor-umane-in-cadrul-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-Grupul-2-limba-rusa/ Direcția executivă a Asociației Moldova Apă-Canal (AMAC) în colaborare cu Institutul de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și de Canalizare pentru membri AMAC (IFCAAC), cu suportul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în perioada 17-18-19 octombrie 2017, a organizat cursul de instruire pentru Modulul 12: Managementul resurselor umane în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Grupul 2 (limba rusă).  ]]> 30.10.2017 13:41 La data de 18-19 octombrie 2017, la Chișinău, a avut loc masa rotundă cu genericul „Dezvoltarea capacităților resurselor umane ale operatorilor de serviciu public de alimentare cu apă și canalizare“ <![CDATA[La data de 18-19 octombrie 2017, la Chișinău, a avut loc masa rotundă cu genericul „Dezvoltarea capacităților resurselor umane ale operatorilor de serviciu public de alimentare cu apă și canalizare“ // Noutăţi]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=108&t=/PRESA/Noutati/La-data-de-18-19-octombrie-2017-la-Chiinau-a-avut-loc-masa-rotundacu-genericul-Dezvoltarea-capacitatilor-resurselor-umane-ale-operatorilor-de-serviciu-public-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare/ La data de 18-19 octombrie 2017, la Chișinău, a avut loc masa rotundă cu genericul „Dezvoltarea capacităților resurselor umane ale operatorilor de serviciu public de alimentare cu apă și canalizare“, organizată de Comisia de Specialitate Resurse Umane și Dialog Social a Asociației Române a Apei (ARA) în parteneriat cu Asociația Întreprinderilor de Alimentare cu Apă și Canalizare Moldova Apă-Canal (AMAC), Centrului de Competențe și de pregătire profesională în domeniul protecției mediului - Aquademica din Timișoara, România, Centrul de instruiri al ]]> 30.10.2017 11:40 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 27. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 27. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=107&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-27/ Legea Republicii Moldova № 166 din 21.09.17 "Сu privire la tichetele de masa".
]]>
26.10.2017 11:32
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 26. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 26. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=106&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-26/ Legea Republicii Moldova nr. 174 din 21.09.17 cu privire la ENERGETICĂ.
]]>
26.10.2017 11:31
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 27. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 27. // Buletin informativ AMAC]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=105&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-27/ Legea Republicii Moldova № 166 din 21.09.17 "Сu privire la tichetele de masa".
]]>
25.10.2017 16:30
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 26. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 26. // Buletin informativ AMAC]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=104&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-26/ Legea Republicii Moldova nr. 174 din 21.09.17 cu privire la ENERGETICĂ.
]]>
25.10.2017 16:28
Pachetul de documente pentru economişti şi contabili din ramura serviciilor comunale 2017 <![CDATA[Pachetul de documente pentru economişti şi contabili din ramura serviciilor comunale 2017 // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=103&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Pachetul-de-documente-pentru-economisti-si-contabili-din-ramura-serviciilor-comunale-2017/ ]]> 24.10.2017 14:25 Особенности применения налогового законодательства в 2017 году. <![CDATA[Особенности применения налогового законодательства в 2017 году. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=102&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/ocobennocti-primeneniea-nalogovogo-zakonodatelictva-v-2017-godu/ ]]> 24.10.2017 13:26 Производственный учет. <![CDATA[Производственный учет. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=101&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/proizvodctvennii-ucet/ ]]> 24.10.2017 13:25 Документооборот в бухгалтерском учете. <![CDATA[Документооборот в бухгалтерском учете. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=100&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/dokumentooborot-v-buhgalterckom-ucete/ ]]> 24.10.2017 13:23 Culegere de documente, ce reglementează caracteristicile de calificare ale ocupaţiilor (profesiilor şi funcţiilor) şi normativele efectivului pentru gospodăria locativ-comunală a Republicii Moldova. <![CDATA[Culegere de documente, ce reglementează caracteristicile de calificare ale ocupaţiilor (profesiilor şi funcţiilor) şi normativele efectivului pentru gospodăria locativ-comunală a Republicii Moldova. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=99&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Culegere-de-documente-ce-reglementeaza-caracteristicile-de-calificare-ale-ocupatiilor-profesiilor-si-functiilor-si-normativele-efectivului-pentru-gospodaria-locativ-comunala-a-Republicii-Moldova/ ]]> 24.10.2017 13:21 Legislația privind dreptul muncii. <![CDATA[Legislația privind dreptul muncii. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=98&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Legislatia-privind-dreptul-muncii/ ]]> 24.10.2017 13:19 Legislația privind asigurările sociale și de sănătate obligatorii. <![CDATA[Legislația privind asigurările sociale și de sănătate obligatorii. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=97&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Legislatia-privind-asigurarile-sociale-i-de-sanatate-obligatorii/ Beneficii pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații (procedura de numire, taxe și plăți, instrucțiuni).]]> 24.10.2017 13:17 Pachetul de documente cu privire la organizarea remunerării muncii pentru toate categoriile salariaţilor întreprinderilor din sfera gospodăriei locativ-comunale. <![CDATA[Pachetul de documente cu privire la organizarea remunerării muncii pentru toate categoriile salariaţilor întreprinderilor din sfera gospodăriei locativ-comunale. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=96&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Pachetul-de-documente-cu-privire-la-organizarea-remunerarii-muncii-pentru-toate-categoriile-salariatilor-intreprinderilor-din-sfera-gospodariei-locativ-comunale/ Situațiea pe data 20.10.2017.]]> 24.10.2017 13:12 Culegere cu privire la remunerarea muncii. <![CDATA[Culegere cu privire la remunerarea muncii. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=95&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Culegere-cu-privire-la-remunerarea-muncii/ Baza normativo-legală cu privire la organizarea şi remunerarea muncii la întreprinderile din sfera gospodăriei locativ-comunale.]]> 24.10.2017 10:41 WETEX 2017 <![CDATA[WETEX 2017 // Expoziții]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=53&id=64&t=/EXPOZIII/Expozitii/WETEX-2017/ 23-25 Octombrie 2017     WETEX 2017]]> 23.10.2017 01:55 Pachetul de documente al salariatului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare 2017 <![CDATA[Pachetul de documente al salariatului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare 2017 // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=89&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Pachetul-de-documente-al-salariatului-serviciului-de-alimentare-cu-apa-si-canalizare-2017/
]]>
06.10.2017 10:11
Pachetul de documente legislative și reglementări privind achiziția bunurilor și servicii. <![CDATA[Pachetul de documente legislative și reglementări privind achiziția bunurilor și servicii. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=86&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Pachetul-de-documente-legislative-i-reglementari-privind-achizitia-bunurilor-i-servicii/
]]>
02.10.2017 12:42
Legi și Acte Normative principale privind ramura alimentare cu apă și canalizare. <![CDATA[Legi și Acte Normative principale privind ramura alimentare cu apă și canalizare. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=85&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Legi-i-Acte-Normative-principale-privind-ramura-alimentare-cu-apa-i-canalizare/ Situația pe data 20.09.2017.
]]>
02.10.2017 12:40
EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE. <![CDATA[EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=83&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/EXPLOATAREA-SISTEMELOR-DE-ALIMENTARE-CU-APA-I-DE-CANALIZARE/ Versiunea electronică interactivă pentru CP fără conexiune la Internet. Manualul participantului.
]]>
02.10.2017 12:34
EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE. <![CDATA[EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=81&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/EXPLOATAREA-SISTEMELOR-DE-ALIMENTARE-CU-APA-I-DE-CANALIZARE/ Versiunea electronică interactivă pentru CP cu conexiune la Internet. Manualul participantului.
]]>
02.10.2017 12:27
USAID Materiale LGSP <![CDATA[USAID Materiale LGSP // Lucrările executate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=74&id=94&t=/LITERATURA/Lucrarile-executate-de-catre-Donatori/Lucrarile-executate/USAID-Materiale-LGSP/ USAID Materiale LGSP]]> 01.10.2017 17:04 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 25. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 25. // Buletin informativ AMAC]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=80&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-25/ Hotărîre ANRE Nr. 23 din 26.01.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei termice.
]]>
29.09.2017 11:16
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 24. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 24. // Buletin informativ AMAC]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=79&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-24/ Hotărîre Guvernului R.M. Nr.589 din 24.07.2017 privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase.
]]>
29.09.2017 11:15
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 23. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 23. // Buletin informativ AMAC]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=78&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-23/ Hotărîre Guvernului R.M. Nr. 576 din 19 iulie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţatede Uniunea Europeană.
]]>
29.09.2017 11:12